Superior 1

Room Photo

1 giường đôi lớn tầm nhìn biển và thành phố.

Room view: Hướng Biển, Hướng Thành Phố

Equipment

Giường Đôi