Family Room

Family Room 2 ( View Thành Phố )

Family Room 2 ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 04 Khách
 • 30m²
1.250.000₫/Đêm
Family Room 1 ( Không Ban Công )

Family Room 1 ( Không Ban Công )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 04 Khách
 • 26m²
1.100.000₫/Đêm
Triple Room ( View Thành Phố )

Triple Room ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 03 Khách
 • 30m²
1.100.000₫/Đêm