Phòng

Family Room 2 ( View Thành Phố )

Family Room 2 ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 04 Khách
 • 30m²
1.250.000₫/Đêm
Family Room 1 ( Không Ban Công )

Family Room 1 ( Không Ban Công )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 04 Khách
 • 26m²
1.100.000₫/Đêm
Triple Room ( View Thành Phố )

Triple Room ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 03 Khách
 • 30m²
1.100.000₫/Đêm
Superior 3 Twin ( View Thành Phố )

Superior 3 Twin ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 02 Khách
 • 26m²
750.000₫/Đêm
Superior 2 ( View Biển )

Superior 2 ( View Biển )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 02 Khách
 • 26m²
800.000₫/Đêm
Deluxe Double ( View Biển )

Deluxe Double ( View Biển )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Giây
 • 02 Khách
 • 40m²
1.000.000₫/Đêm
Superior 1 ( View Biển )

Superior 1 ( View Biển )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 02 Khách
 • 40m²
900.000₫/Đêm
Superior 3 Double ( View Thành Phố )

Superior 3 Double ( View Thành Phố )

 • Cafe Buổi Sáng
 • Gọi Đồ Ăn Tại Phòng
 • Internet Không Dây
 • 02 Khách
 • 26m²
750.000₫/Đêm