sunrise

GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KARAOKE

Bảng giá dịch vụ phòng karaoke cho khung giờ ngày thường. 9h – 17h : 159.000/1h 17h – 22h : 199.000/1h 22h – 24h : …