Superior 1

XEM ẢNH PHÒNG

1 giường đôi lớn tầm nhìn biển và thành phố.

Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố

TIỆN NGHI PHÒNG

Giường Đôi