spa.

PRICE LIST OF BEAUTIFUL SERVICES AT SUNRISE HOTEL

TÊN DỊCH VỤ GIÁ Gội đầu/ Shampoo 100.000đ Hấp dầu/ Hair staeming 150.000đ Sấy tóc tạo kiểu/ Stylish hair dryer 80.000đ   Đắp mặt nạ/ …