Restaurant

Nơi khách lưu trú có thể dùng bữa khách sạn có free bửa sáng. Ngoài ra nhà hàng có có dịch vụ đám hỏi, tiệc nhỏ, sinh nhật sức chứa khoảng 100 người….