PRICE LIST OF BEAUTIFUL SERVICES AT SUNRISE HOTEL

TÊN DỊCH VỤ GIÁ
Gội đầu/ Shampoo 100.000đ
Hấp dầu/ Hair staeming 150.000đ
Sấy tóc tạo kiểu/ Stylish hair dryer 80.000đ

 

Đắp mặt nạ/ Mask 80.000đ
Trang điểm/ Makeup 150.000đ
Làm móng tay/ Nail 50.000đ
Làm móng chân/ Toenail 50.000đ

 

Combo làm móng/ Nail combo 80.000đ
Sơn móng tay/ Nail polish 50.000đ
Sơn móng chân/ Toenail polish 50.000đ
Combo sơn móng/ Nail polish Comb 80.000đ